Địa Chỉ : Km 15, Đại lộ Thăng Long, Hà Nội

Email : vnfood68@gmail.com

Hotline  : 0936.256.111